Tag Archive: ทัวร์พม่าราคาถูก

ไปพม่าดูอะไรดี

มีคนที่คิดจะไปทัวร์พม่าหลายท่านสอบถามผมมาว่าหากจะไปทัวร์พม่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตควรที่จะไปเที่ยวที่ไหนบ้างจึงจะคุ้มค่าเงินและเวลามากที่สุดซึ่งในเรื่องนี้นั้นผมเองก็ได้ตอบทุกๆ คนที่คิดจะไปทัวร์พม่าเหมือนๆ กันว่าให้ไปดูสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาจึงจะเป็นการไปทัวร์พม่าที่คุ้มที่สุดครับ สาเหตุที่ผมกล่าวเช่นนั้นก็เป็นเพราะว่าประเทศพม่ายังคงเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในแถบเอเชียที่ยังคงรักษาศิลปวัฒนธรรมของตนเอาไว้จนเรียกได้ว่าแทบจะดั้งเดิมในขณะที่ประเทศอื่นๆ รอบข้างเริ่มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยการยอมรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมสมัยใหม่ ที่ประเทศพม่าเรายังคงมีโอกาสได้เห็นชาวบ้านทำบุญใส่บาตรในตอนเช้า มีโอกาสได้เห็นคนแก่เข้าวัดฟังธรรม รวมไปถึงยังคงได้เห็นศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ที่มีอยู่ในวัดพวกจิตรกรรมฝาผนัง สถูปและเจดีย์ต่างๆ เมื่อพูดถึงเจดีย์ที่ประเทศพม่าแล้วต้องบอกว่าเป็นประเทศที่มีเจดีย์มากถึงมากที่สุดและอาจจะมากกว่าเจดีย์ที่รายเรียงอยู่ในประเทศไทยสวยด้วยครับซึ่งจากสิ่งนี้เองได้แสดงให้เราเห็นถึงความมั่นคง ศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาของชาวพม่าว่ามีไม่น้อยไปกว่าของไทยหรืออาจจะมากกว่าเสียด้วยซ้ำไป ด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ผมไดกล่าวมานี้เองผมจึงบอกว่าหากอยากจะมาเที่ยวมาทัวร์พม่าให้คุ้มค่าแล้วล่ะก็ไปชมพวกวัด พวกสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมพื้นบ้านจะคุ้มค่ากว่าอย่างอื่นครับ

ท่องเที่ยว