Tag Archive: ติดตั้งกล้องวงจรปิด

ทำความรู้จักกับกล้องวงจรปิด

ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้ามีการพัฒนาคุณภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เราได้ยินชื่อของกล้องวงจรปิดกันมากขึ้นโดยเฉพาะในสถานที่ต่างๆที่ต้องการด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินรวมทั้งคอยจับจ้องดูแลความปลอดภัยให้กับผู้คน กล้องวงจรปิดเข้ามามีบทบาทในชีวิคนเรามากขึ้น มาทำความรู้จักกันว่ากล้องวงจรปิดนั้นเป็นลักษณะอย่างไร กล้องวงจรปิดคือระบบของการบันทึกภาพของการเคลื่อนไหวเพื่อเก็บภาพนั้นไว้เป็นข้อมูลบางประการในการรักษาดูแลทรัพย์สินนั่นเอง กล้องวงจรปิดจะจับภาพที่มีการเคลื่อนไหว ตามสถานที่ต่างๆที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ แล้วส่งมายังเครื่องบันทึกเพื่อทำการบันทึกภาพไว้ ในส่วนของการรับภาพส่วนนั้นจะถูกเรียกว่าจอภาพ กล้องวงจรปิดจะมีหน้าที่ไว้สำหรับใช้ในการรักษาความปลอดภัย หรือใช้สอดส่องดูแลตามสถานที่ต่างๆ กล้องวงจรปิดควรมีระบบบันทึกภาพที่มีคุณภาพคือ ต้องมีขั้นตอนการใช้งานที่ง่ายไม่วกวนซับซ้อนจนเกินไป มีอัตราการบันทึกภาพต้องแสดงผลเป็นวินาที เทคโนโลยีด้านการบันทึกภาพต้องมีคุณภาพการทำงานสูงเนื่องจาการบันทึกภาพเหตุการณ์อาจต้องนำกลับมาดูใหม่จึงต้องมีความละเอียดสูง สถานที่ในการติดตั้งต้องเหมาะสมกับกล้อง กล้องบางชนิดต้องมีแสงไฟเพียงพอจึงจะได้ภาพที่ชัดเจน แต่กล้องบางชนิดสามารถจับภาพในที่มืดได้ดี แต่ในคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้กล้องวงจรปิดแต่ละชนิดจึงมีราคาที่แตกต่างกันไปด้วย กล้องวงจรปิดเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง อย่างเช่นอินเตอร์เน็ต หรือการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ ดังนั้นการเลือกใช้งานกล้องวงจรปิดจึงควรเลือกดูตามความเหมาะสมกับงานและวัตถุประสงค์ของงาน

กล้องวงจรปิด