ทำความรู้จักประเทศตุรกีให้ลึกซึ้ง

สำหรับนักเดินทางที่มีเป้าหมายมายังประเทศตุรกี วันนี้ข้อมูลทัวร์ตุรกีมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาฝาก เพราะเราเล็งเห็นว่าข้อมูลสำคัญต่างๆที่เกี่ยวกับประเทศ จะมีส่วนในการเพิ่มอรรถรสในการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น  ดังนั้นกรุณาอ่านข้อมูลด้านล่างนี้ซักนิดคุณจะได้รู้จักประเทศตุรกีมากขึ้น

ประมาณร้อยละ ๙๙ ของประชากรในประเทศตุรกีนับถือศาสนาอิสลาม ชาวเติร์กซึ่งแต่เดิมอาศัยอยู่ในเอเชียกลางเริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับคนที่นับถือศาสนาอิสลามครั้งแรกในราวศตวรรษที่ 8 โดยผ่านทางกองคาราวานสินค้าของชาวอาหรับ ในราวศตวรรษที่ 10 ชาวเติร์กส่วนใหญ่ได้เข้ามานับถือศาสนาอิสลามอาณาจักรของชาวเติร์ก ซึ่งก่อตั้งราวศตวรรษที่ 9 เป็นอาณาจักรของชาวเติร์กมุสลิมแห่งแรกในเอเชียกลาง นอกจากนี้อาณาจักรของชาวเติร์กเผ่า “Ghazna” ซึ่งเจริญรุ่งเรืองอยู่ในยุคเดียวกัน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอัฟกานิสถานในปัจจุบัน ก็เข้ามานับถือศาสนาอิสลามด้วย ผู้นำของอาณาจักรแห่งนี้ชื่อ มาห์มุด (Mahmud) เป็นผู้นำชาวเติร์กคนแรกที่ได้รับการเรียกขานตำแหน่งสุลต่านซึ่งเป็นคำใน ภาษาอาหรับแปลว่า “sovereign authority”

 ในช่วงที่เซลจุกเตอร์กขยายอำนานเข้ามาในอนาโตเลียในศตวรรษที่ 11 ชาวเติร์กส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม แต่ก็ไม่ทั้งหมด ชาวเติร์กเผ่า Hazar ซึ่งได้สถาปนาอาณาจักรของตนเองในศตวรรษที่ 7 และเป็น 1 ใน 16อาณาจักรของชาวเติร์ก ตามที่ปรากฏในตราประจำตำแหน่งประธานาธิบดีตุรกี นับถือศาสนา Judaism หรือ ยิว ในศตวรรษที่ 12 อาณาจักรของชาวเติร์ก ได้ถูกทำลายเรื่องราวเกี่ยวชาวเติร์กยิวเผ่านี้ได้ถูกลบเลือนหายไป จนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้ มีชาวฝรั่งเศสเชื้อสาย ยิว ชื่อนาย Marek Halter ได้เดินทางไปพบเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งชื่อ “Krasnaya Sloboda” ตั้งอยู่ในเทือกเขาระหว่างประเทศอาเซอร์ไบจานและรัฐดากิสถาน ในรัสเซีย เมืองแห่งนี้มีประชากรประมาณ 6,000 คน

ก่อนการก่อตั้งสาธารณรัฐตุรกี ชาวกรกีออโธด็อก เป็นกลุ่มชนที่สำคัญในอนาโตเลีย วัฒนธรรมกรีกในอนาโตเลียมีประวัติย้อนหลังไปถึงสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ มหาราช ยกกองทัพเข้ามายังอนาโตเลียในศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสตกาลในสมัยไบเซนไทน์ภาษาและวัฒนธรรมของกรีกได้รับการยอมรับ อย่างกว้างขวางในอนาโตเลีย ชาวกรีกออโธด็อกในอนาโตเลียจึงมีอยู่จำนวนไม่น้อย ภายหลังการลงนามสนธิสัญญาโลซานน์ในปีค.ศ. 1923 ซึ่งนำไปสู่การสถาปนาสาธารณรัฐตุรกีและรัฐบาลของกรีซและตุรกีก็ได้ตกลงแลก เปลี่ยนประชากรกัน โดยชาวเติร์กในกรีซกว่า 5 แสนคน และชาวกรีกในตุรกีกว่า 1.3 ล้านคน

 การแลกเปลี่ยนประชากรดังกล่าวมีขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางเชื้อ ชาติและศาสนาที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 กรีซได้ส่งกองทัพเข้ามายึดดินแดนในแถบทะเลอีเจียนของตุรกี การยึดครองดังกล่าวได้สร้างความไม่พอใจอย่างมากให้แก่ชาวเติร์กผู้รักชาติ และได้นำไปสู่การต้อสู้ระหว่างกองกำลังภายใต้การนำของอตาเติร์ก และกองทหารกรีซ ในสงครามเพื่ออิสรภาพระหว่างปี ค.ศ. 1919-1923 ผลของการโยกย้ายประชากรดังกล่าว ภายหลังสงครามยุติลง ทำให้ประชากรส่วนใหญ่ของตุรกีประมาณร้อยละ 99 เป็นชาวมุสลิม

เวลา : ช่วงฤดูร้อน ช่วงเดือนเมษายน เดือนกันยายน ช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง , ช่วงฤดูหนาว ช่วงเดือน ตุลาคม-เดือนมีนาคม ช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง

สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน ลีร่าใหม่ตุรกี (New Turkish Lira- YTL) อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลล่าร์สหรัฐ = 1.4 ลีร่าใหม่ตุรกี หรือเงินไทย 1 ลีร่าใหม่ตุรกี = 25.25 บาท

ไฟฟ้า ตุรกีใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ ปลั๊กเป็นแบบเขี้ยวกลม 2 เขี้ยว

รหัสโทรศัพท์ รหัสโทรศัพท์ของตุรกีคือ 90 รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ คือ 00 เช่น ถ้าต้องการโทรศัพท์กลับมาที่กรุงเทพฯ จากตุรกี ให้กดหมายเลข 00 ตามด้วย รหัสประเทศไทย 66 รหัสจังหวัดกรุงเทพฯ 2 ตามด้วยหมายเลขปลายทาง ที่ต้องการ 7 หลัก (เช่น 00-66-2-969-3664)

ไปรษณีย์ ตุรกีเปิดทำการวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-17.00 น.หากเป็นที่ทำการไปรษณีย์หลัก จะเปิดทำการตั้งแต่ 08.30-21.00 น. มีขายแสตมป์และบริการโทรศัพท์ทางไกล จุดสังเกตคือสัญลักษณ์ PIT (Post, Telegraph and Telephon) ที่ด้านหน้า

พิพิธภัณฑ์ โดยทั่วไปเปิดทำการวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 09.30 -17.00 น. ยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดทางศาสนา เช่นเดียวกับพระราชวังที่เปิดให้ชมได้ในเวลาเดียวกัน แต่พระราชวังจะปิดในวันพฤหัสบดี

ร้านค้า ส่วนใหญ่เปิดเวลาทำการวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 09.30 น.-13-00 น. และ 14.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์ ห้างสรรพสินค้า เปิดเวลา 10.00-22.00 น.

ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเที่ยวตุรกี : ประเทศตุรกีมี 4 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูใบไม้ผลิ (เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม) ฤดูร้อน (เดือนมิถุนายน-เดือนกันยายน) ฤดูใบไม้ร่วง (เดือน ตุลาคม- เดือนพฤศจิกายน) และฤดูหนาว (เดือน ธันวาคม เดือนมีนาคม)

สำหรับช่วงที่น่าเที่ยวที่สุดในตุรกีคือ ช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิและต้นฤดูร้อน (เดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน) และช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วง (ช่วงเดือนตุลาคม) เนื่องจากเป็นช่วงที่มีอากาศเย็นสบาย ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป